ODS ze Zlínském kraji jednoznačně nesouhlasí s transformací a fúzí nemocnic

Dovoluji si své čtenáře informovat  o faktu že zastupitelé Zlínského kraje zvolení za ODS jednoznačně odmítají podporu nedostatečně připravených kroků směřujících k transformaci sítě krajských nemocnic. Jsem potěšena, že ODS se k odmítnutí fúze nemocnic postavila jednoznačně a svůj názor vyjádřila oficiální a veřejnou cestou. Chránit si dostupnou zdravotní péči považuji za povinnost nejen osobní, ale zejména politickou. Velmi oceňuji, že ODS, která je tradiční stranou, dokázala svůj názor jednotně a na krajské úrovni společně podporuje funkční zdravotní péči pro všechny občany.

ODS požaduje, aby byla v prvé řadě ekonomicky stabilizována Krajská nemocnice T. Bati, dále aby byla využita promyšlená spolupráce nemocnic v rámci jejich stávajícího uspořádání a případnou fúzi předcházela kvalitní ekonomická analýza.

Z prohlášení, které za krajskou ODS zveřejnil její předseda Ing. Stanislav Blaha si dovoluji citovat závěrečnou část:

S alespoň malým potěšením, které nemůže být intenzivní právě vzhledem k faktu, že chystané změny v řízení a provozu nemocnic ohrožují péči o pacienty Kroměřížska, si dovoluji informovat, že zastupitelé Zlínského kraje zvolení za ODS jednoznačně odmítají podporu předkládaného materiálu a požadují, aby došlo ke kvalitnímu naplánování a projednání potřebných transformačních kroků.xní analýzy, která by ukázala, zda hlubší integrace jednotlivých nemocnic může přinést další benefity."

Celá zpráva je přiložena k tomuto článku.