Víte, jak můžeme v komunálních volbách použít své hlasy...

09.09.2018 19:54

...a co to způsobí?

Pojďme se na to, jak můžete co nejsmysluplněji použít své hlasy, podívat společně.

Protože v Kroměříži volíme 27 zastupitelů má každý volič právě 27 hlasů. Je lepší si je při úpravách volebního lístku dobře spočítat. Nevyužité hlasy totiž propadají, pokud se volič splete a označí víc kandidátů, je celý jeho lístek neplatný.

  • Svou volbu označujeme křížky u názvu kandidátních listin, kam patří křížek větší nebo jednotlivých kandidátů, kam můžeme vepsat menší křížek.
  • Všechny strany mají své kandidátky na jednom velkém volebním lístku či spíše plachtě.

Komunální volby jsou řešené poměrně složitě. Víme vůbec, jak můžeme volit a co jednotlivé druhy naší volby budou pro jejich výsledek znamenat? Jednoduše řečeno, můžeme využít 4 možnosti, jak volit.

Možnost 1 - Volím stranu:

Nejjednodušší způsob umožňuje volit stranu, které věříte. Na kandidátce dáte „velký“ křížek přímo k názvu strany a dáte jí tak všech svých 27  hlasů. Označovat uvnitř stany ještě jednotlivé kandidáty nemá smysl, k takovým křížkům se nepřihlíží a vy vždy volíte stranu i s daným pořadím kandidátů.

 Možnost 2 - Volím 27 jednotlivců:

Chceme ho využít tehdy, když si tvoříme „zastupitelstvo snů“, tedy křížkujeme přesně ty konkrétní osobnosti, které chceme v zastupitelstvu vidět.

V tomto případě volíme napříč jednotlivými stranami – označujeme 27 malými křížky osobnosti, které  považujeme za  nejlepší.

Je potřebné, abychom si byli vědomi toho, že ve skutečnosti nedáváme hlas „zakřížkovanému“ kandidátovi, ale jeho straně,kterou automaticky podpoříte celou  – při výpočtu křesel v zastupitelstvu se berou kandidáti od prvního místa. „Malý křížek“ je ale jediný způsob, jak podpořit zajímavé osobnosti, které nejsou lídry a může mít význam, pokud bude mít stejný pohled na kandidáta celkem 10 % voličů strany.

Možnost 3 - Volím stranu a doplňuji jednotlivci z dalších stran  (kombinuji):

Můžeme velkým křížkem označit konkrétní stranu a tím její kandidáty volíme od prvního místa.

Nemusíme se ale omezit jen na to, můžeme podpořit konkrétní kandidáty jiných stran. Označíme je malými křížky u jejich jména. Tito kandidáti (jejich strany) pak uberou hlasy volené straně odspodu (Tedy zvolíte-li ODS a k tomu označíte 4 kanditáty z jiných stran, zbyde pro ODS 23 hlasů.)

Možnost 4 -  Specialitka – pokud chci volit stranu, ale nevyhovuje mi pořadí lidí na kandidátní listině

Jediná možnost v případě, kdy byste chtěli vynechat kandidáty na předních místech listiny.

Např. nelíbí se vám lídr a tři další kandidáti, ale ostatní považujete za skvělé? Pak zakřížkujete malými křížky 23 kandidátů každého zvlášť, aniž byste označili i celou stranu. Zbylé čtyři hlasy pak můžete rozdělit v ostatních kandidátních listinách.

Pokud tedy považujete ODS za skupinu lidí, které znovu chcete vidět ve vedení města, můžete využít první možnost a dát nám velký křížek.

Pokud chcete využít možnost 2 nebo 4 a jste příznivci ODS, můžete dát převažující počet křížků právě našim kandidátům. Co třeba 9 hlasů rozumem a 9 hlasů citem? 

Hlavně ale přijďte k volbám. Vaše hlasy jsou důležité.