Počítejte s námi 4 - souhrn

02.10.2018 11:24

Po předchozích kapitolách se už v rozpočtu vyznáme? Určitě ano. Město má prostě svoje příjmy, se kterými každoročně nakládá a utrácí je. (Slovo utrácí nemají ekonomové a strategičtí pracovníci rádi, pamatujte si, že město nikdy neutrácí, ale vždycky investuje.)

A tady to máme to, co jsme si postupně rozmotali, na jednom obrázku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďme se na to tedy podívat. Ekonomice se daří, mírně se změnilo přerozdělení daní, město má téměř splaceny své závazky a jeho dluh je nizoučký. Na příjmech nám to udělalo příjemný sto padesáti milionový skok nahoru.

Investice se ale vyvíjejí odlišně. Po vzestupu v závěru minulého volebního období nastal v jejich výši pokles podobný pádu. Z vrcholných 130 milionů až na loňských necelých 61 milionů. Je pravda, že nám pro úplnost chybí výsledky roku 2018, ty ale můžeme doplnit až asi v pololetí příštího roku po celkovém uzavření a zveřejnění výsledků rozpočtu. Ten je sice velmi ambiciózní, některé investice se ale nejspíš budou muset odložit, zatím jejich realizace nebyla ani zahájena. Vedení města však hovoří o realizaci investic v celkové výši  300 milionů za 4 roky, což by pro rok 2018 znamenalo asi 80 milionů Kč na položce investic.

Jak to tedy je?

  • V roce 2011 příjmy po odečtení splátek asi 250 milionů a 50 milionů investic.
  • V roce 2014 příjmy po odečtení splátek asi 305 milionů a 130 milionů investic.
  • V roce 2017 příjmy po odečtení splátek asi 400 milionů a 61 milionů investic.

 

 

Nebylo by pochopitelnější, kdyby vedení města využilo příjemnou dobu, kdy se ekonomice daří a pustilo se do větších investičních akcí, které by městu prospěly? Kdy jindy, než v takové době? A kdepak asi jsou všechny ty finanční prostředky? (Ano, rozpočet v roce 2017 skončil přebytkem více než 86 milionů.) Proč je město nevyužívá?

A nebylo tedy město v minulém období lepším hospodářem?

 

(Pro analýzu byly využity dostupné dokumenty „Závěrečný účet města“ z let 2013 – 2017. Data byla doplněna s použitím rozpočtů zveřejněných na webu v jejich posledních (prosincových) verzích v každém roce, mohou tedy být v letech 2011 – 2015 mírně nepřesná. V letech 2016 a 2017 už byly zveřejněny a tedy i využity závěrečné rozbory uzavřených rozpočtů. Dotované akce jsou zařazeny v roce jejich realizace, nikoliv v roce, kdy proběhl příslušný transfer.)