Počítejte s námi 3 - investiční dotace

01.10.2018 07:26

Jestli je vše jasné, můžeme počítání investic ještě trochu zkomplikovat. Některé si totiž město platí „ze své peněženky“, tedy z příjmů, nad kterými jsme se zamysleli v první části tohoto textu. Na jiné může získat finance odněkud „zvenčí“. Častým příkladem takových „peněz odjinud“ jsou dotace. Můžeme si o nich myslet cokoliv, teď je podstatné, že mohou zajímavě zvýšit naducanost pomyslné peněženky, ze kterého se jednotlivé investice platí. Když si nakreslíme křivky v čase, získáme následující obrázek.

 

 

 

 

 

Je z něj jasné, že v letech 2011 – 2015 křivka dotací pěkně kopíruje křivku celkových investic. Když se na ni podíváte pozorně, je jasné, že zejména v letech 2013 a 2014 byly téměř všechny investiční akce zaplaceny z dotací a město tak nemuselo „sahat“ na vlastní prostředky. Od roku 2015 dotační čára klesá, v roce 2016 se nám dokonce její nulová úroveň schovává za tabulku s čísly. Určitě to ovlivnila i změna způsobu, jakým se dotace získávají, ale i tak je ten graf hodný pozornosti.

A abychom to měli pěkně pohromadě, máme tady graf, který přidává třetí pohled. A to součet významnějších investic. Můžeme se na ně dívat jako na větší akce a modrý sloupeček tvoří ty, za které město zaplatilo více než 2 miliony Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Průběh obrázku je podobný těm předchozím a snadno si na něm prohlédnete jev, který stojí za pozornost. V letech 2011 – 2014 se město obohacovalo spíše o větší akce, větší stavby, zelené sloupečky celkových investice těsně následují modré sloupečky těch nad 2 miliony. Od roku 2015 pak podíl větších investic klesá, v roce 2017 je víc než polovina akcí drobnějšího charakteru. Obrázek doplňuje žlutý sloupeček investic, na které město získalo dotace. O těch už byla řeč.

A v posledním díle si vše přehledně shrneme. 

(Pro analýzu byly využity dostupné dokumenty „Závěrečný účet města“ z let 2013 – 2017. Data byla doplněna s použitím rozpočtů zveřejněných na webu v jejich posledních (prosincových) verzích v každém roce, mohou tedy být v letech 2011 – 2015 mírně nepřesná. V letech 2016 a 2017 už byly zveřejněny a tedy i využity závěrečné rozbory uzavřených rozpočtů. Dotované akce jsou zařazeny v roce jejich realizace, nikoliv v roce, kdy proběhl příslušný transfer a je nutno upozornit, že grafy obsahují celkové náklady dotovaných projektů, nikoliv pouze částku dotace - to totiž současný způsob zveřejňování rozpočtu a jeho čerpání neumožňuje.)