Počítejte s námi 2 - výdaje rozpočtu města

30.09.2018 07:59

2. Výdaje rozpočtu

S výdaji rozpočtu se to má taky podobně jako v rodině. Máme pravidelné platby, musíme platit opravy a starat se o svou rodinu a majetek a pak si pořizujeme nové věci a vylepšujeme ty, které už vlastníme.

Nebudeme se teď zabývat pravidelnými výdaji. Určitě si je dovedete přestavit. Jdou na platy, energie, ale také třeba na sekání trávy, úklid ulic nebo odmetání sněhu. Řekněme, že se drží v nějaké postupně se mírně zvyšující linii občas narušené změnou cen energie nebo změnami v platových tarifech.

Zajímavější jsou pro nás výdaje, které přinášejí do města něco nového. Schovávají se pod souhrnný pojem „investice“. Nejčastěji souvisí se stavbami a není to s nimi vůbec jednoduché. Většinou (pokud nekupujete auto) je není snadné vymyslet ani připravit a může to klidně trvat několik let. Přecházejí tak z jednoho volebního období do dalšího a noví zastupitelé nejméně v prvním roce své práce pracují na tom, co jim předchystalo předchozí vedení. A aby to bylo spravedlivé, zase oni na konci svého období chystají činnost pro své nástupce, kteří se pak investicemi rádi pochlubí při slavnostním otvírání. Jak to tedy vypadá v Kroměříži?

 

Vidíte ten vývoj? V roce 2011 začalo minulé volební období, které vyvrcholilo rokem 2014, kdy investice přeskočily hranici 130 milionů Kč. To je, ve srovnání s rokem 2011, kdy se proinvestovalo asi 50 milionů a roku 2012, kdy jich bylo 57 milionů, výrazný skok.

V roce 2015 se stále investiční práci dařilo a souhrn vylepšení ve městě ještě překročil hranici sta milionů. Pak už následoval sestup a v roce 2017 se investice ocitají někde na úrovni, kde byly v roce 2012.

O současném volebním období samo vedení informuje, že bude proinvestováno více než 300 milionů. To by pro rok 2018 znamenalo, že asi třetina investic patří do roku 2011 a na rok 2018 zbývá asi 82 milionů (srovnejte si se 130 miliony v roce 2014).

To vše při příjmech, které jsou v souhrnu vyšší o 407 milionů (286 milionů tvoří příjem z daní a o 121 milionů je nižší splátka dluhů).


Příště si k našemu městskému počítání přidáme dotace. Ty totiž právě investice výrazně ovlivňují.