Lidé si nezaslouží negativní kampaň a polopravdy

18.09.2018 06:29

(Text je plnou verzí stejnojmenného článku zveřejněného v Týdeníku Kroměřížska dne 18. září 2018)

Mám pocit, že voleb je v poslední letech jaksi moc. Komunální, parlamentní, prezidentské, senátní, volby do Evropského parlamentu po sobě těsně následují a nedají voličům vydechnout.

Komunální volby v roce 2014 byly pro občanské demokraty v našem městě úspěšné, získali jsme v Kroměříži druhé místo, a přesto jsme na základě povolebních dohod stali opozicí. Být opozicí znamená mimo jiné také sledovat dění a upozorňovat na věci, které bychom v případě přímé účasti ve vedení města dělali jinak.

Považuji ale pořád za klíčové místní politiku držet na věcné úrovni, dovolím si proto pouze vysvětlit několik informací, které jsou uvedeny v reakci pana starosty Jaroslava Němce na můj rozhovor v Týdeníku Kroměřížska. Chci věřit, že se tak stalo pouhým nedopatřením.

Asi spolu všichni budeme souhlasit, když napíši, že volební období na sebe navazují. Že se nejedná o žádný ostrý řez, kdy po výměně vedení začíná všechno znovu, jakoby město doposud neexistovalo a bylo nepopsaným listem ve zcela nové knize. Tak tomu samozřejmě není, práce se prolíná a zvláště zpočátku „ti noví“ těží z práce svých předchůdců. To je patrné zvláště při realizaci investičních akcí, protože jejich příprava je dlouhá a u nových staveb často „stříhají pásky“ lidé, kteří se o jejich realizaci v zásadě nezasloužili. Taková je ale politika a je potřeba si to uvědomovat.

A tak vedení města v době, kdy jsem stála v jeho čele, skutečně proinvestovalo zhruba 262 milionů korun. Doplňme ale také, že to bylo období intenzivní snahy o splacení úvěrů, které město za toto volební období snížilo o více než 163 milionů, z čehož 20 milionů tvořily splátky budovy 3191 bance. Musíme se ale taky podívat na to, jaké v té době mělo město daňové příjmy a s jakou „hromádkou peněz“ mohlo tehdejší zastupitelstvo pracovat. Za období 2010 – 2014 to bylo celkem 1 260 milionů. Když si teď si pro přehlednost odečteme dluhy, k rozdělování zůstane 1 100 milionů Kč. Nenechte se zmást zdánlivou komplikovaností čísel, ve skutečnosti je to podobně jednoduché jako domácí rozpočet. Jen čísla jsou vyšší.

Současné volební období se nese v optimistických číslech na straně příjmů. Ekonomice se daří, do městské pokladny za 4 roky přiteklo 1 547 milionů. Zato dluhů, včetně poslední splátky za budovu 3191, se splatilo už jen asi 42 milionů (tedy částka, která se v minulém období splatila zhruba za 1 rok).

Když tedy zase pro pořádek odečteme od příjmů dluhy, zůstává pěkných 1 504 milionů. Ta cifra je optimistická. Znamená, že současné zastupitelstvo hospodaří s částkou o 407 milionů vyšší. To je radostná zpráva, která ukazuje, že si město může dovolit investovat více a radostněji. Mít v minulém období takové možnosti, to by se to jinak pracovalo.

Ještě se vraťme k onomu prolínání politické práce v jednotlivých obdobích. Vedení v období 2010 – 2014 v prvním roce své práce realizovalo „po svých předchůdcích“ investice za 50 milionů. Naši nástupci po nás převzali a v prvním roce zrealizovali připravené investice za dvojnásobek, přesněji 102 milionů korun. Tisková zpráva města z letošního září uvádí, že do konce roku město zrealizuje investice za celkem 300 milionů. Ověřit se to teď v září věrohodně nedá, přijměme to tedy jako fakt.  Pak se ale celá třetina investic realizovala v prvním roce volebního období a my jsme do rukou jeho vedení předávali město jako poměrně „bohatou nevěstu“ s téměř splacenými dluhy a připravenými investicemi na které byly z větší části už i získány dotace. Nevím, jak vy, ale já to vnímám jako jednoduché srovnání. Vedení pana starosty Němce může pracovat s příjmy asi o 400 milionů vyššími (o 286 milionů vyšší příjem z daní a o 121 nižší dluh), investice zato stoupnou o (řekněme) 40 milionů na celkových 300 milionů, z čehož tedy zhruba 200 milionů bylo řešeno v posledních třech letech volebního období.

A už to celé vypadá jinak. Za poslední tři roky, kdy zastupitelstvo pracovalo pod mým vedením, byla investovaná částka 212 milionů.

A tak musím v závěru konstatovat, že jsme určitě neinvestovali méně. Jen jsme tak činili v komplikovanějších ekonomických podmínkách, jak praví suchá řeč čísel.

Že mezi koalicí a opozicí vládne jakési „informační vakuum“ zmiňuji opakovaně. Opakovaně jsem po vedení požadovala informace o připravovaných projektech a nedostávala odpovědi. Některé mi byly přislíbeny písemně, přičemž zůstalo o slibu. Například o projektu parkovacího domu máme stejné informace jako každý občan. Pouze ty, které se objevily v médiích. Je tedy připravovaný parkovací dům, což je obrovská investice pro město navržený vhodně? Možná ano, ale já to skutečně nevím. Nikdy nebyl v zastupitelstvu předložen. A to je jen jeden příklad z mnoha.

A jak je to s Domem kultury, který řídím? Na účetní závěrky se může podívat každý z vás, máme vyrovnané hospodaření beze ztrát, plníme úkoly, které od svého zřizovatele dostáváme. Některé akce jsou v zajímavém zisku, některé opravdu mohou skončit ztrátou jako letošní Kromfest, který ovlivnilo špatné počasí, ale jedna akce prostě celoroční rozpočet netvoří.

Pan starosta zmínil kriticky i to, že v roce 2017 klesla Domu kultury celková návštěvnost. To ale ovlivnily zejména realizované investice, které na jedné straně zlepšují prostředí pro kulturní akce, na druhé vždycky dočasně omezí provoz, což se projeví – jak taky jinak – ne celkovém počtu návštěvníků. A tak tomu bylo i v loňském roce.

Jsem si jista, že Dům kultury funguje smysluplně. Realizujeme řadu tradičních i nových, zajímavých kulturních akcí. Vždyť se stačí podívat na internetu na programy. A kdyby město dalo Domu kultury na starost realizaci akcí primárně zacílených na cestovní ruch, zrealizovali bychom i ty. A věřím, že dobře.

Stejně tak věřím, že jsem každodenně naprosto soustředěná na svou práci, ať už tu v řízení kultury nebo na práci zastupitelky. A hodlám se stejným zaujetím pro Kroměříž pracovat i dále.

Všem uchazečům o pozice v zastupitelstvu, tedy i panu starostovi Jaroslavu Němci přeji do budoucnosti úspěch a dobré výsledky.

Voličům pak přeji dobrý úsudek při výběru budoucích zastupitelů tak, aby se vedení města pustit do práce věcně a ku prospěchu obyvatel Kroměříže.

(Výpočty vycházejí z dostupných oficiálních zdrojů, které si můžete sami prostudovat na www.mesto-kromeriz.cz. Zejména byly použity Závěrečné účty města Kroměříže, aktuální zveřejněný rozpočet pro rok 2018 a tisková zpráva ze 7. 9. 2018.)