Když prší, obvykle je na obloze mrak (k tématu VaK Kroměříž)

01.10.2018 10:39

V Kroměříži se celá předvolební kampaň nese ve znamení vody. Jedna strana ji chce chránit, proklamacemi se k ní přidávají další, protože téma vody znamená přímo bouři emocí a obav. Další strana pak hřímá z plakátů, že vodu odvážně zachránila, jiná, že jí v tom držela palce a ještě další, že s tím souhlasila a souhlasí. A o dalších kandidátech kdosi šeptá, říká a píše, že chtěli vodu prodat. Nebo koupit? Vlastně těžko v této nepřehledné situaci odhadovat. Nechápavě sledujeme v týmu ODS. Co si tedy má počít chudák volič?

Jedno je nutno uznat. Téma vody nám každodenně prší z médií všeho druhu s takovou intenzitou, že se to nepodařilo ani v roce 2014, kdy bylo udržení vody pro Kroměříž klíčovým volebním tématem ODS.  Věděli jsme proč, hlídali jsme  46 %  Kroměřížských akcií i ostatní akcionáře ostřížím zrakem a usilovali o získání nadpoloviční většiny v akciové společnosti VaK. Koupě akcií v té době ale nebyla možná, jednoduše nikdo neprodával.

O hledání způsobu, jak bezpečně ukotvit vlastnictví vody městy a obcemi se rozhodně a jednoznačně zasazovalo vedení města, v jehož čele tenkrát stála starostka za ODS Daniela Hebnarová.  Když už se nedařilo získat skutečnou majoritu pro Kroměříž, byla nově vložena pojistka přímo do stanov VaK. Ta zajišťuje, že akcie mohou být převáděny jen mezi stávajícími akcionáři, případně mezi akcionáři a obcemi. Toto zásadní doplnění v roce 2014 podpořily hlasy 21 zastupitelů. Důležitý krok k zajištění bezpečí pro Kroměřížany byl učiněn. Víc nebylo možné stihnout. Přišly volby.

ODS ve volbách skončila druhá, bleskem se ocitla v opozici a práci převzalo nové vedení. Tak to prostě chodí. Za plánem dokoupení potřebných 4 % akcií se zavřela voda a nastalo dvouleté ticho, po kterém se v počítačích zastupitelů objevila, jako blesk z čistého nebe, zpráva o schválení akcionářské dohody mezi Kroměříží, Zborovicemi, Morkovicemi a Dřínovem, která měla být za týden, bez jakéhokoliv předjednání, schválena. A taky schválena byla, a to 21 hlasy přítomných zastupitelů. Bylo demokraticky rozhodnuto, dohoda podepsána, máme černé na bílém, že signatáři dohody budou postupovat ve shodě. Další krok byl učiněn. Tak sláva. Mraky kolem vody se rozplynuly a obloze mohla 30 let vládnout poklidná modř vyřešeného problému. Vydržela ovšem jen roky dva.

Přišel čas předvolební kampaně a na naše hlavy zase padá téma vody. Hledají se hrdinové a viníci, nálepkují se strany a lidé, kteří to prý myslí nebo mysleli kdovíjak a podivně zpochybňována je i dosavadní práce ODS.

Jenže jak to vlastně je?  Zvedněte hlavy a zapátrejte po reálném zdroji kampaňového deště. Hledejte mrak. Není tam, že? Tak o čem je vlastně řeč? A proč? Všichni se přece shodujeme na tom, že voda má patřit městům a obcím, ani jedna jedinká strana nesignalizovala jiný přístup. Situace byla už před dvěma  lety jednoznačně zafixovaná na 30 let. A jestli je na modromodrém nebi nějaký obláček, pak ho vidí jen kroměřížská ODS, protože je dost možné, že se nebude moci přiblížit ke svému dlouhodobému cíli - skutečné majoritě ve VaK.  A stejný cíl budeme mít nepochybně i za 5, 15 i 28 let. V době, kdy se už dnešní křehká uskupení současných „nezávislých“  a kandidujících koalic, mlžně rozplynou.

ODS se jménem celého týmu a svého lídra, Daniely Hebnarové, velmi ostře vymezuje vůči tomu, že by kdykoliv a jakkoliv chtěla ohrozit vlastnictví VaK Kroměříž veřejnou správou. Dlouhodobě a prokazatelně je to totiž jednou ze stran, které chtějí, aby rozhodování o vodě zůstalo právě v Kroměříži. 

Podrobnější informace k tématu najdete v článku ODS svůj názor nezměnila. Voda musí zůstat v majetku města obcí.